Küttesüsteemide hooldus- Korstnapühkimine

Selleks et jätkusuutlikult tagada küttesüsteemi töö,kõrge kasutegur ning tuleohutus tuleb teda järjepidevalt hooldada ja kontrollida.Neid töid tuleb teostada kas vastavalt vajadusele või vähemalt 1 kord aastas.

Ahjumees pakub, kõige muu hulgas ka küttesüsteemide iga-aastast hooldust ehk korstnapühkimisteenust, võibolla rohkem ahjumeistri lähenemisega kui tavaliselt korstnapühkija seda teeb.

Kuidas siis?

  1. Põhikohaga ahjumeistrina töötades oskan tähelepanu suunata muuhulgas võimalikele tehnilistele probleemidele ja pakkuda lahendusi.
  2. Olen võimeline lahendused ise teostama.(remont ja kütteseadmete ehitus)
  3. Annan tahmagarantii- garanteerin,et kui pärast hooldustöid, veel kasutamata küttesüsteemist või selle osast ,leiab keegi kutseline korstnapühkija, pärast minu külastust, ebamõistlikult suure koguse tahma ja fikseerib selle,maksan töötasu hoolduse tellijale tagasi. Tahmagarantiid ei anna küttesüsteemidele millele puudub ligipääs,nõuetekohased tahmastepslid või nende paigutus.
  4. Idee- Tellides hoolduse Ahjumehelt,kindlustate teenuse kvaliteedi.

Küttesüsteemide remont

Vanade küttekollete renoveerimise või restaureerimise mõistlikuse määrab ära üldjuhul kütteseadme tüüp,ekspluatatsiooniaja pikkus,esteetiline väärtus.Eks nii kuis igasuguse mateeriaga siin ilmas, on ka pliitidel. ahjudel. kaminatel oma kasutusaeg.Aastakümneid pidevas kasutuses olnud ja nii öelda pehmeks köetud küttekoded on mõistlik pea täielikult uue vastu vahetada.Osadel juhtudel võib säilitada näiteks väliskesta, kui viimane on terve ja ei ole otsest tuld saanud.Metallosad jällegist olenevalt seisukorrast.Tehniliselt valesti ehitatud kuid vähe kasutatud kütteseadmeid võib, kas osaliselt või täielikult demonteerida ja materjale, juba taaskasutuse mõttes, uuesti kasutada.Rahaline väljaminek remondile võib osadel juhtudel olla oluliselt väiksem kui uue seadme tellimine vahel aga ka vastupidi.

Konkreetne lahendus aga juba individuaalselt, telefonitsi,maili teel või koha peal.

gssgesg                                   plilt