• AhjumeesÖKONOOMSED, ENERGIASÄÄSTLIKUD - KONTEKSTI SOBIVAD - VASTUPIDAVAD

  En 15544 vastavad. Materjalid ainult parimatelt.


 • AhjumeesPAINDLIKU VÄLISILME JA KUJUGA. KAASAS 3D VISUAAL.

  Ahjumehe lepingu osana tuleb kaasa 3D visuaal tulevasest kütteseadmest.
  Väliskest kas potikivi, suure soojusmahtuvusega spetsiaalne keraamiline materjal viimistlusega või põletatud savitellistest kest.


 • AhjumeesKÜTTEAUTOMAATIKA AHJUMEHE KÜTTESEADMETELE

  Toaahjudele ja -kaminatele sobiv kütteautomaatika muudab kütteseadme kasutamise ääretult mugavaks.
  Puudub vajadus põlemisprotsessi jälgida.
  Võid kodust lahkuda – kütteseade töötab ja reguleerib põlemist sinu eest.


Käsitöökütteseadmed on pottsepatööna objektil valmivad kohtkütteseadmed:


Milline on Ahjumehe pakutav käsitöökütteseade? Mida tähendab kaasaegne pottsepateenus?

Kuna tehasevastutusega hea koostekvaliteediga moodulkütteseadmete hinnad on Eestis viimaste aastatega, üldise elatustaseme tõusu arvestades, jõudnud kättesaadavale tasemele kõigile, on säästumaterjalist ja madala ehituskvaliteediga käsitöö kaotanud oma mõtte.
Käsitöömeistrite tooted on jäänud nišši, kuhu tehaseseadmed kas ei sobi või oodatakse erilahendust.
Ahjumehe kaasaegne pottsepateenus on teenus, mis pakub kohtkütteseadme valmistamist, täites ka eritingimusi ning luues lahendust, mida poest ei saa.


Kui juba käsitöö, siis selline mida tehasest ei saa.

Käsitöö valmimas teie kodus, mis on projekteeritud just konkreetse hoone spetsifikatsiooni ja isiklike erisoove arvestades.


Kui juba eritellimus, siis olgu selline mis täidab oma eesmärkki ja kestab kaua.

Ahjumehe käsitöökütteseade on kliendi erivajadustele vastavalt projekteeritud, kasutades selleks kehtivaid standardeid ja ahjuehitusnorme. Sellest tulenevalt:

• Ahjumehe käsitöökütteseadmel on optimaalne koldemõõt vastavalt vajadusele. Lisaks kõrge kasuteguriga koldetüüp ja selleks ette nähtud püsiv materjal. Samuti optimaalne salvesti mass, suitsulõõri ristlõiked ja pikkus. Väliskest, mis oleks püsiv, visuaalselt atraktiivne ja annaks salvestatud sooja edasi ruumi mõistliku etteantud aja jooksul ning tagaks soovitud ahju salvestuskestuse ja võimsuse.
• Ahjumehe kütteseadme kuju ja viimistluse osas leitud lahend, mis ka päriselt sobib sisekujunduselemendina. 3D visualiseerimine kui osa lepingust.Võimaldab leppida kokku detailid ennem ehitustöö algust. Hea koostöö tellijaga on siinkohal märksõna.
• Ahjumehe käsitöökütteseade koosneb selleks ette nähtud parimatest kaasaegsetest toormaterjalidest.
• Ahjumehe käsitöökütteseade täidab temale konkreetses kontekstis osutatud funktsiooni.
• Ahjumehe käsitöökütteseadmed sisaldavad lisana kütteautomaatikat ülimugavaks kasutamiseks toaahjudele, -kaminatele.


Ahjumees pakub oma käsitöökütteseadmetel just kõike seda paketina.

• Väliskest kas potikivi või eraldi viimistletav suure soojusmahtuvusega, spetsiaalne, püsiv keraamiline materjal.
• Põletatud savitellistest kestaga ahjud on madalama pinnatemperatuuriga.Tellisevalikut pakun Wienerbergerilt.
• Sisemine tulekindel konstruktsioon Parim Lääne-Euroopa ahjusamott, suure soojusmahtuvusega moodulsalvestid või põletatud savitellised ning tehnilised proportsioonid Eestis kehtivast normist ahjuehituses EN15544.
Viimane annab kogu ahju tehnilised parameetrid ja garanteerib, et ahju soovitud võimsus ja kasutegur on paigas ning optimaalne. Antud normi kasutamisel on täidetud järgmised kriteeriumid (minimaalne kasutegur 78%):

Emissiooni suurused:
• Süsinikoksiid (CO) 1000 mg/MJ bzw. 1500 mg/mn
• Lämmastikdioksiid (NOX) 150 mg/MJ bzw. 225 mg/mn
• orgaaniliselt seotud süsinik 80 mg/MJ bzw. 120 mg/mn
• Tolm 60 mg/MJ bzw. 90 mg/mn


Kütteautomaatika:


Kütteautomaatika “Tatarek” Ahjumehe käsitöökütteseadmetel.

Ahjumees soovitab oma valmistatud käsitöökütteseadmetele lisada põlemisõhu kontrollimiseks automaatika.
Tatarek kütteautomaatika sobib nii salvestavatele ahjudele kui õhkkütte- ja hübriidkaminatele -ahjudele


Mida teeb kütteautomaatika?

• Reguleerib automaatselt põlemisõhu pealeandmist koldesse analüüsides ahju sõlmpunktidesse paigaldatud andureid!
• Optimeerib põlemisprotsessi ning seetõttu tekkib kokkuhoid teie rahakotti, jääb rohkem puid metsa kasvama ning saaste hulk õhus väheneb!
• Koos kvaliteetse hermeetilise ahjuuksega ei ole vaja siibrit, sest õhu pealevõtt on täielikult suletud ning soojakadu korstna kaudu puudub!


15 olulist põhjust, miks paigaldada oma ehitatavale ahjule, kaminale või pliidile kütteautomaatika.

• Põlemisprotsessi kontrollitud juhtimine
• Küttekolde põlemisõhuga kontrollitud varustamine
• Põlemistemperatuuri seadistamine/piiramine optimaalse soojusvõimsuse saavutamiseks
• Ruumi ülekütmise vältimine kaminasüdamikuga
• Pikendab kütteseadme eluiga
• Väiksem kulumine ja madalam koormus materjalidele
• Madal eriheide
• Kontroller annab märku optimaalsest kütuse lisamise ajast
• Aitab vältida kasutajavigu
• Põlemise kestust ei mõjuta välised tegurid (sh inimtegur)
• Kütteseadme väga mugav kasutamine
• Hea, puhas ja ennekõike täielik põlemine
• Ilusam ja rahulikum leek
• Põlemisaeg pikeneb märgatavalt
• Küttepuude kokkuhoid kuni 30%


Ahjumehe kütteseadme väliskesta ehk sekundaarsalvesti võimalused:


Potikivi kestaga käsitöökütteseade – miks?

• Traditsiooniline, praktiline ja nägus.
• Lisaks väga heale soojasalvestamisomadustele elab ja hingab koos ahjuga, püsides terve ning olles võimeline eraldama 0.6-1 kw/m2 kohta soojust.
• Disaini poolest sobib glasuurpott pea igasse konteksti, suur värvi- ja reljeefivalik sisekujundajate lemmik.
• Tulega mitte kokku puutuvat potikivi väliskesta saab taaskasutada sisemise konstruktsiooni amortiseerumisel. Selliselt on püsinud tänase päevani 100 + aasta vanused potikivi ahjud, -pliidid, -kaminad.
• Potikivi ahi on meie põhjamaises kliimas kodusoojuse sümboliks ja jääb selleks ka kogu nüüdisaegsete võimaluste juures.

Ahjumees soovitab:
potivalik ettevõttest


Hein logo


Keraamilise soojust salvestava või isoleeriva väliskesta ja lisaviimistlusega käsitöökütteseade – miks?

• Võimaldab katta tulevane kütteseade praktiliselt ükskõik millise soojust juhtiva viimistlusmaterjaliga.
• Keraamiline väliskest on suure soojusmahtuvusega, aga jäädes oma massisuhtelt sarnasesse proportsiooni potikiviga, on selle arvestuslik soojusvõimsus 1 kw/m2 pinna kohta. Võrdluseks korstnatellisest massiivne tellismüüriga (12 cm) arvestuslikult 0.3 kw/m2. Antud võimsused on tagatud kesta seestpoolt ühe kütmistsükli jooksul, keskmiselt 100kraadise temperatuuriga koormamise juures.
• Krohvitud pinnaga ahi on soodsaim.
• Kruvidega kokku keeratav täiendavalt armeeritud kest on püsiv, deformatsioonide kindel.
• Minimaalse termilise joonpaisumise tõttu püsib sellel viimistlusmaterjal (keraamiline plaat, looduskivi) kindlalt.


Põletatud savitellistest kestaga ahjud

• Kodumaine Savitellis on lihtsalt kätte saadav.
• Wienerberger.ee valik on lai ja seal leidub piisavalt vaheldust, et ka nõudlikum tellisefänn leiaks oma.
• Telliste mahuka ümbertöötlemise tulemil saab huvitava ilmega lahendusi luua.
• Kodumaine Savitellis on võimalusterohke ja tekitab sooja tunde paljudele juba peale vaadates.
• Krohvitud pinnaga tellisahju saab soodsamalt.