Korstnapühkija Tallinnas ja harjumaal - küttesüsteemide iga-aastane hooldaja

Selleks et jätkusuutlikult tagada küttesüsteemi töö, kõrge kasutegur ning tuleohutus tuleb teda järjepidevalt hooldada ja kontrollida.
Neid töid tuleb teostada kas vastavalt vajadusele või vähemalt 1 kord aastas.
Ahjumees pakub kõige muu hulgas ka küttesüsteemide iga-aastast hooldust ehk korstnapühkimisteenust, siiski rohkem ahjumeistri lähenemisega kui tavaliselt korstnapühkija seda teeb.

Kuidas siis?

1) Ahjumees teostab hooldustöid Ahjumehele iseloomulikus töörõivastuses.

2) Põhikohaga ahjumeistrina töötades oskan tähelepanu suunata muuhulgas võimalikele tehnilistele probleemidele ja pakkuda lahendusi.

3) Olen võimeline lahendused ise teostama.(remont ja kütteseadmete ehitus)

4) Ahjumehe fookus on küttesüsteemide puuduste korral puuduste kõrvaldamine ning renoveerimistööde teostamine.

5) Idee- Tellides hoolduse Ahjumehelt kindlustate teenuse kvaliteedi.Küttesüsteemide remont

Vanade küttekollete renoveerimise või restaureerimise mõistlikuse määrab ära üldjuhul kütteseadme tüüp, ekspluatatsiooniaja pikkus, esteetiline väärtus.
Eks nii kui kõigega siin ilmas on ka pliitidel, ahjudel, kaminatel oma kasutusaeg.

Aastakümneid pidevas kasutuses olnud ja nii öelda pehmeks köetud küttekoded on mõistlik pea täielikult uue vastu vahetada. Osadel juhtudel võib säilitada näiteks väliskesta, kui viimane on terve ja ei ole otsest tuld saanud.

Metallosad jällegist väärivad säilitamist olenevalt seisukorrast.
Tehniliselt valesti ehitatud kuid vähe kasutatud kütteseadmeid võib, kas osaliselt või täielikult, demonteerida ja materjale juba taaskasutuse mõttes uuesti kasutada.

Rahaline väljaminek remondile võib osadel juhtudel olla oluliselt väiksem kui uue seadme tellimine, paljudel juhtudel aga ka vastupidi.

Konkreetne lahendus juba individuaalselt, telefonitsi, maili teel või koha peal.